Tettet sponsing gis til personer, prosjekter eller aktiviteter. Rettet sponsing skal være til hjelp for å utvikle enkeltpersoner, produktideer, forretningsideer, aktiviteter eller prosjekter som kan gi regionen positiv energi. Sponsormidlene skal ikke løfte alene, men være medvirkende sammen med andre.

Det er tre kategorier. Alle har sine egne kriterier, søknadsfrister og oppnevnte komiteer som beslutter hvem som skal få støtte fra NØK.

Ambisiøse talenter

Formålet med programmet er å sponse ambisiøse talenter som har potensiale til å nå langt, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen.Gode formål

Formålet med programmet er å sponse gode prosjekter eller aktiviteter i Nord-Østerdal som stimulerer til aktivitet blant en større gruppe av befolkningen.