Tildelinger gis til personer, prosjekter eller aktiviteter. Tildelingene skal være til hjelp for å utvikle enkeltpersoner, produktideer, forretningsideer, aktiviteter eller prosjekter som kan gi regionen positiv energi. Tildelingene skal ikke løfte alene, men være medvirkende sammen med andre.

Det er tre tildelingskategorier. Alle har sine egne kriterier, søknadsfrister og oppnevnte komiteer som beslutter hvem som skal få støtte fra NØK.

Ambisiøse talenter

Formålet med programmet er å støtte ambisiøse talenter som har potensiale til å nå langt, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen.Gode formål

Formålet med programmet er å støtte gode prosjekter eller aktiviteter i Nord-Østerdal som stimulerer til aktivitet blant en større gruppe av befolkningen.Gründere

Formålet med programmet er å støtte gründere og produkt-/forretningsideer som kan skape arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen.