Konsern

Nord-Østerdal Kraftlag, NØK, er et selskap som eier infrastruktur- og selskaper med hovedfokus på energi. Selskapet er eid av innbyggerne i Nord-Østerdal, og vår oppgave er sikre god infrastruktur, forvalte og utvikle våre verdier og bidra til lokal utvikling.

Ledelse konsern

Ivar Müller Often
Adm. direktør
Telefon +47 91 79 16 85
E-post: ivar.often@nok.no

Arild Vik
Sjef for økonomi og virksomhetsstyring
Telefon +47 99 72 01 59
E-post arild.vik@nok.no


Heleide datterselskaper

Klive AS

Klive AS (tidligere NØK Nett AS) har områdekonsesjon til å bygge og drive elektriske fordelingsanlegg i Nord-Østerdal. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Kontaktinformasjon
Frode Eggestad, daglig leder
Telefon +47 916 45 900
E-post frode.eggestad@klive.no

Les mer om Klive AS

NØK Biovarme AS

NØK Biovarme leverer fjernvarme på Tynset og Tolga.

Kontaktinformasjon
Terje Leet, daglig leder
Telefon +47 90 80 45 22
E-post terje.leet@nok.no

Les mer om NØK Biovarme

Nord-Østerdal Fiber AS

NØK Fiber bygger og drifter fibernett i Nord-Østerdal. Fibernettet leies ut til Eidsiva Bredbånd AS.

Les mer om NØK Fiber

NØK Andelsverk AS

NØK Andelsverk eier en andel i Kraftverkene i Orkla. Årlig produksjonsandel utgjør ca. 50 GWH

NØK Eiendom AS

NØK Eiendom er et selskap som drifter eiendom. Den største kunden er SIVA Fjellregionen Eiendom AS.

Kontaktinformasjon
Stig Erik Semmingsen, daglig leder
Telefon +47 95 22 71 00
E-post ses@siva-fe.no

Les mer om NØK Eiendom

NØK Invest AS

NØK Invest er et investeringsselskap hvis formål er å investere i lønnsomme og bærekraftige selskaper som direkte eller indirekte bidrar til vekst i Nord-Østerdal.

Kontaktinformasjon
Nils P. Hagen, daglig leder
Telefon +47 450 05 840
Epost nph@nok.no

NØK Fornybar AS

NØK Fornybar AS prosjekterer, bygger og drifter fornybar kraftproduksjon og fjernvarme.

Kontaktinformasjon
Cecilie Arnemo Åsmul, daglig leder
Telefon +47 976 80 620
Epost caa@nok.no


Tilknyttede selskap

Energi Pluss AS

EnergiPluss AS eies av NØK (50%) og ØSTA Elektro (50%). Selskapet leverer solcelleløsninger til privat og bedrift.

Daglig Leder: Trond Egil Kvisten

Gå til energipluss.com

Østerdalen Kraftproduksjon AS

Østerdalen Kraftproduksjon eies av Elverum Energi (67%) og NØK (33 %). Selskapet eier kraftverkene Skjefstadfoss i Elverum, Einunna i Folldal og Sølna i Alvdal.

Daglig Leder: Bjørn Ivar Harsjøen

SIVA Fjellregionen Eiendom AS

Siva Fjellregionen Eiendom AS eies av Siva Eiendom Holding AS (62%), NØK (25%) og Røros Vekst (13%). Selskapet eier og drifter Næringseiendommer i Fjellregionen.

Daglig Leder: Stig Erik Semmingsen

Gå til Siva Fjellregionen Eiendom AS


Andre eierposter

Kraftriket AS

Kraftriket eies av flere små og mellomstore selskaper som har slått sammen sine strømsalgsvirksomheter.  Kraftriket selger strøm for NØK og har lokalt ansatte.

Gå til kraftriket.no

Elsikkerhet Norge AS

Elsikkerhet Norge leverer Elsikkerhetstjenester til Nettselskaper i Norge. Elsikkerhet Norge har avtale med NØK Nett på leveranse av tjenester i Nord-Østerdal.

Gå til elsikkerhetnorge.no

Eidsiva Bredbånd AS

Eidsiva Bredbånd AS leverer bredbånd til privat- og bedriftsmarkedet på Østlandet. Selskapet leier fibernett av Nord-Østerdal Fiber AS.

Gå til eidsiva.net

Fire montører går fra oss. Tronfjellet i bakgrunnen.