Konsern

Nord-Østerdal Kraftlag er et selskap som eier infrastruktur- og selskaper med hovedfokus på energi. Selskapet er eid av innbyggerne i Nord-Østerdal og vår oppgave er sikre god infrastruktur, forvalte og utvikle våre verdier og bidra til lokal utvikling.

Symbol me Positiv energi

Ledelse konsern

  • Ivar Müller Often Adm. Dir
  • Egil Magnar Stubsjøen Økonomisjef

Heleide datterselskaper

NØK Nett

Daglig Leder: Frode Eggestad
NØK Nett AS har områdekonsesjon til å bygge og drive elektriske fordelingsanlegg i Nord-Østerdal. Virksomheten drives økonomisk i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

NØK Holmen Biovarme

Daglig Leder: Terje Leet
Holmen Biovarme leverer fjernvarme på Tynset og Tolga.

Nord-Østerdal Fiber AS

Nord-Østerdal Fiber AS bygger og drifter fibernett i Nord-Østerdal. Fibernettet leies ut til Eidsiva Bredbånd AS

NØK Andelsverk AS

NØK Andelsverk eier en andel i Kraftverkene i Orkla. Årlig produksjonsandel utgjør ca. 50 GWH

NØK Energi Eiendom

Daglig Leder:Stig Erik Semmingsen.

NØK Energi Eiendom er et selskap som drifter eiendom. Den største kunden er SIVA Fjellregionen Eiendom AS.

Energikonsulenten AS

Daglig Leder: Bjørn Ivar Harsjøen
Energikonsulenten leier ut ressurser til datterselskap, tilknyttede selskap og andre kunder med kompetansebehov.

Tilknyttede selskap

Energi Pluss AS

Daglig Leder: Ole Petter Hansæl
EnergiPluss AS eies av NØK (50%) og ØSTA Elektro (50%). Selskapet leverer solcelleløsninger til privat og bedrift.

Østerdalen Kraftproduksjon AS

Daglig Leder: Bjørn Ivar Harsjøen
Østerdalen Kraftproduksjon eies av Elverum Energi (67%) og NØK (33 %). Selskapet eier kraftverkene Skjefstadfoss i Elverum, Einunna i Folldal og Sølna i Alvdal.

SIVA Fjellregionen Eiendom AS

Daglig Leder Stig Erik Semmingsen
Siva Fjellregionen Eiendom AS eies av Siva Eiendom Holding AS (62%), NØK (25%) og Røros Vekst (13%). Selskapet eier og drifter Næringseiendommer i Fjellregionen.

Grønt øye

Andre eierposter

Kraftriket AS

Kraftriket eies av flere små og mellomstore selskaper som har slått sammen sine strømsalgsvirksomheter.  Kraftriket selger strøm for NØK og har lokalt ansatte.

Elsikkerhet Norge AS

Elsikkerhet Norge leverer Elsikkerhetstjenester til Nettselskaper i Norge. Elsikkerhet Norge har avtale med NØK Nett på leveranse av tjenester i Nord-Østerdal.

Eidsiva Bredbånd AS

Eidsiva Bredbånd AS leverer bredbånd til privat- og bedriftsmarkedet på Østlandet. Selskapet leier fibernett av Nord-Østerdal Fiber AS.