Formålet med programmet er å sponse gode prosjekter eller aktiviteter i Nord-Østerdal som stimulerer til aktivitet blant en større gruppe av befolkningen. Tiltak som skaper nye tilbud lokalt, eller regionalt skal prioriteres.

Det er ingen spesifikk målgruppe, men prosjektet eller aktiviteten bør ha støtte fra andre givere. Ellers legges det vekt på følgende kriterier:

  • Hvor mange får positiv opplevelse med prosjektet/aktiviteten.
  • Nyskapningsgrad. Nytt tilbud kontra utvidelse av eksisterende.
  • Gir prosjektet/aktiviteten tilbud til nye grupper av befolkningen.

Sponsormidler til prosjekter eller aktiviteter tildeles en gang per år av en komite oppnevnt av styret i NØK.

Søknadsfrist er den 15. oktober 2021.

Årlig ramme for tildelinger er en million kroner.

Søknadene vurderes og tildelinger gis av programkomiteen bestående av:

Bjørn Frydenborg (Leder)Os
Ola EggsetAlvdal
Aasmund GardsethTynset 
Randi Leinan LundTolga
Ann Turid JohansenRendalen
Frode BrendryenFolldal

Søknadsfristen er ute for 2021. Ny søknadsfrist vil komme for 2022.