Styret i NØK

Styret i Nord-Østerdal Kraftlag består av