Vi støtter

NØK sponser aktiviteter innenfor områdene barn og unge, breddeaktiviteter for voksne, større arrangementer, samt prosjekter, aktiviteter og talenter som vil nå langt. Sammen kan vi bygge en lysere fremtid for deg og vår region.

Alle sponsoraktiviteter skal bidra til å øke kjennskapen til Nord-Østerdal kraftlag SA som konsern, dets datterselskaper og merkevarer, og inspirere til engasjement, aktivitet, livskvalitet og integrering.

Lokale arrangement, lag og foreninger

fotballspiller-barn-nok-3

Aktiviteter for barn og unge

  • Idrettslag, team og grupper som organiserer idrettsaktiviteter
  • Aktiviteter innen kultur, teknologi, håndverk eller aktivitet organisert med det formål å engasjere unge på en positiv og samfunnsnyttig måte.
  • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.
NOK-ungdom

Breddeaktiviteter for voksne

  • Organisert aktivitet som fremmer engasjement, aktivitet, livskvalitet og bolyst.
  • Aktiviteter eller tiltak som stimulerer til fysisk og mental helse.
  • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.
Bilde fra Livestockfestivalen i Alvdal. Bildecred: Livestock

Større arrangementer

  • Arrangement innen idrett og kultur i Nord-Østerdalen.
  • Arrangement som profilerer Nord-Østerdalen.
  • Arrangement som har positive verdier og engasjerer lokalbefolkningen.
  • Arrangement som bidrar til aktivitet og mangfold.

Lokale prosjekter, aktiviteter og talenter

fotballspiller-barn-nok-3

Prosjekter og aktiviteter

Vi sponser gode prosjekter eller aktiviteter i Nord-Østerdal som stimulerer til aktivitet blant en større gruppe av befolkningen. Tiltak som skaper nye tilbud lokalt, eller regionalt, skal prioriteres.

Mer om støtte til prosjekter og aktiviteter

NOK-ungdom

Ambisiøse talenter

Vårt formål er å sponse ambisiøse lokale talenter som har potensiale til å nå langt innen idrett, kultur, håndverk eller kunnskap, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen.

Mer om støtte til lokale talenter

Ønsker du å ha med NØK som sponsor?

Ta kontakt med Irene Tronslien eller Arne Sandbakken på telefon 62 70 07 00 eller e-post post@nok.no.

Her er noen av de vi sponser i dag: