Vannkraft

Kraftproduksjon

Vannkraftproduksjonen til NØK er lagt til selskapene NØK Andelsverk AS og Østerdalen Kraftproduksjon AS. Samlet har disse selskapene en vannkraftproduksjon på 254 GWh fordelt på egenproduksjon og deleierskap. NØKs andel av dette utgjør 126 GWh.

Gjennom å delta i vannkraftproduksjon økes verdiskapningen i Nord-Østerdal samtidig som en bidrar til et bedre miljø. Vannkraft er en unik og evigvarende naturressurs.

Sølna-Overløp-på-dammen-160508-1024x576

NØK Andelsverk AS

NØK Andelsverk AS er et 100 % heleid datterselskap av NØK og har en eierandel på 4,4 % i Kraftverkene i Orkla DA, KVO. Andelen tilsvarer en produksjon på 55 GWh. KVO er et felles selskap for utbygging av kraftverk i Orkla opprettet i 1978.

KVO eier 5 kraftverk; Ulset, Litjfossen, Brattset, Grana og Svorkmo med en samlet middelproduksjon på 1250 GWh. Selskapet har driftskontor med driftssentral (helkontinuerlig) på Berkåk i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag

TrønderEnergi Kraft er operatør på vegne av eierne.

Selskapets formål er å utnytte Orklavassdraget til produksjon av elektrisk kraft for eierne:

  • Trondheim Energi Kraft AS, 48,6 % (Heleid av Statkraft SF) 
  • TrønderEnergi Kraft AS, 35,0 % 
  • Eidsiva Vannkraft AS, 12,0 % 
  • NØK Andelsverk AS, 4,4 % 

Østerdalen Kraftproduksjon AS

Østerdalen Kraftproduksjon AS ble etablert med virkning fra 1. januar 2002 som et resultat av fusjonen mellom EEV Produksjon AS og NØK Produksjon AS.

Eiere:

  • Elverum Energi AS, 67 %
  • Nord-Østerdal Kraftlag SA, 33 %

Østerdalen Kraftproduksjon AS eier kraftverkene nye og gamle Skjefstadfossen i Elverum, Einunna i Folldal og Sølna i Alvdal med en gjennomsnittlig samlet årlig produksjon på 216 GWh. NØKs andel av dette er 71 GWh.

Selskapets forretningskontor er i Tynset kommune. 

Sølna-kraftverk-øst-160815-1024x576