Andelslaget

Nord-Østerdal Kraftlag SA er et andelslag, det skiller oss fra de fleste andre energiselskaper i Norge. Har du hus, hytte eller bedrift i Nord-Østerdal kan du bli andelseier.

Medeierskapet gir deg mulighet til å påvirke, og til å ta del i overskuddet som skapes.

«Vår form for verdiskaping handler ikke om å gjøre noen få personer rike, men å skape verdier for de mange. Derfor er vår visjon: Vi skal gi mennesker positiv energi».

Historien om andelslaget Nord-Østerdal Kraftlag SA startet i 1944 og handlet den gang om å skaffe innbyggerne i Nord-Østerdal strøm. Strøm er fortsatt viktig, men bredbånd, fjernvarme og andre aktiviteter har kommet til etter hvert.

Ønsker du å bli andelseier, så ta kontakt med oss.

Som andelseier kan du påvirke hvem som velges til årsmøteutsending. Det gjennomføres valgmøter i alle kommuner i Nord-Østerdal. Her kan du se hvem som er valgt som årsmøteutsending fra din kommune.

Årsmøte gjennomføres normalt i mai måned. Årsmøte velger styret. Her er oversikt over styret i NØK.


Les også: Vedtekter for Nord-Østerdal kraftlag SA.