Valgmøter

MeDet skal velges utsendinger til årsmøte fra Folldal, Os, Rendalen og Tolga. Utsendingene og personlig vara velges for en periode på fire år.

Andelseiere ønskes velkommen til valgmøte i sin kommune hvor det skal velges:

Os,  25. februar klokken 19:30 – Samfunnshuset
3 utsendinger og personlig vara

Folldal 27. februar klokken 19:30  – Folldal Gruvekroa
4 utsendinger og personlig vara

Tolga, 3. mars klokken 19:30 – Snekkergården
3 utsendinger og personlig vara

Rendalen, 5. mars klokken 19:30 – Øiseth hotell
4 utsendinger og personlig vara

Andelseiere kan stemme på valgmøter i sin kommune.
Dersom du ikke kan stille, kan du gi fullmakt til en annen andelseier.
Fullmakten må være skriftlig.

Utsendinger som er på valg i 2020