Valgmøter 2024

Det skal velges utsendinger til årsmøte fra Folldal, Os, Rendalen og Tolga. Utsendingene og personlig vara velges for en periode på fire år.

Andelseiere ønskes velkommen til valgmøte i sin kommune hvor det skal velges:

Folldal mandag 5. februar klokken 19:00  – Gruvekroa
3 utsendinger og personlig vara

Os,  torsdag 8. februar klokken 19:00 – Trollkroa
3 utsendinger og personlig vara

Tolga, mandag 12. februar klokken 19:00 – Malmplassen
3 utsendinger og personlig vara

Rendalen, mandag 19. februar klokken 19:00 – Øiseth hotell
4 utsendinger og personlig vara

Andelseiere kan stemme på valgmøter i sin kommune.
Dersom du ikke kan stille, kan du gi fullmakt til en annen andelseier.
Fullmakten må være skriftlig.

Valgkomiteens innstilling ser du her.

Oversikt over dagens utsendinger finner du her.