Formålet med programmet er å støtte ambisiøse talenter som har potensiale til å nå langt, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen.

Målgruppen er ungdom, primært etter videregående som vil litt mer, og som er villige til å legge ned mye tid og kreftene for å nå sine mål innen idrett, kultur, teoretiske- eller praktiske fag.

Følgende kriterier vektlegges:

  • Ambisjon, hva ønsker søker å oppnå.
  • Innsats, hvilken innsats er lagt ned og skal legges inn for å nå ambisjonen.
  • Resultat, hvilke resultater har søker så langt.

    I alle kriteriene skal det vurderes om det foreligger positiv forbildeverdi for befolkningen og markedsverdi for regionen.

Støtte til ambisiøse talenter tildeles en gang per år av følgende komite oppnevnt av styret i NØK:

  • Runa Finborud
  • Bjørn Eidsvåg
  • Eivind Aaen

Søknadsfristen er den 19. november 2021.

Støttebeløpet er kr 15.000,-