Lokale ambisiøse talenter

Er du en ungdom med lidenskap for idrett, kultur, teoretiske- eller praktiske fag? Vi søker etter ambisiøse talenter som vil nå langt, og som ønsker å være inspirerende forbilder og ambassadører for regionen.

Hvem bør søke?

Målgruppen er ungdom, primært etter videregående som vil litt mer, og som er villige til å legge ned mye tid og kreftene for å nå sine mål innen idrett, kultur, teoretiske- eller praktiske fag.

Følgende kriterier vektlegges:

  • Ambisjon, hva ønsker søker å oppnå.
  • Innsats, hvilken innsats er lagt ned og skal legges inn for å nå ambisjonen.
  • Resultat, hvilke resultater har søker så langt.

I alle kriteriene skal det vurderes om det foreligger positiv forbildeverdi for befolkningen og markedsverdi for regionen.

Søk om støtte

Sponsormidler til ambisiøse talenter tildeles en gang per år med et støttebeløp på kr. 10.000,-. Søknadene vurderes av programkomiteen, bestående av:

  • Siri Lutnæs Enget (Leder) – Folldal
  • Siri Hafstad Eggset – Alvdal
  • Oddvar Austbø – Tynset
  • Randi Leinan Lund – Tolga
  • Kai Inge Trøan – Os

Søknadsfristen er 15. oktober 2023.

unge-talenter-nok-sponsorprogram