Lokale prosjekter og aktiviteter

Har du en drøm for lokalsamfunnet? Har du en nyskapende idé som kan utvide horisonten? NØK ønsker å støtte gode prosjekter eller aktiviteter som inspirerer til engasjement og skaper bolyst i regionen. La oss sammen skape noe unikt!

Hvem bør søke?

Innenfor sponsorprogrammet er det ingen spesifikk målgruppe, men prosjektet eller aktiviteten bør ha støtte fra andre givere og være en frivillige organisasjon. (Bedrifter og kommuner støttes ikke).   

Det legges vekt på følgende kriterier:

 • Tiltak som skaper nye tilbud lokalt, eller regionalt skal prioriteres.
 • Tiltak som skaper bolyst lokalt og i regionen
 • Hvor mange får positiv opplevelse med prosjektet/aktiviteten?
 • Nyskapningsgrad – Nytt tilbud kontra utvidelse av eksisterende.
 • Gir prosjektet/aktiviteten tilbud til nye grupper av befolkningen?

Søk om støtte

Sponsormidler til prosjekter eller aktiviteter tildeles to ganger i året av en komite oppnevnt av styret i NØK. Årlig ramme for tildelinger er kr. 400.000,-

Søknadsfrister er den 15. oktober og 15. april.

Søknadene vurderes, og tildelinger gis av programkomiteen bestående av:

 • Siri Lutnæs Enget (Leder) – Folldal
 • Siri Hafstad Eggset – Alvdal
 • Oddvar Austbø – Tynset
 • Randi Leinan Lund – Tolga
 • Kai Inge Trøan – Os
 • Ann Turid Johansen – Rendalen
Bilde av jente i blomstereng som ser på sola