Lokalt engasjement

Mennesker er vår aller viktigste ressurs

Det er de unge i dag som skal finne løsninger for fremtiden. Behov for mer energi øker i takt med flere mennesker. I tillegg skal utslipp av klimagasser reduseres. Det betyr at vi trenger hoder som tør tenke stort uten å være redd for å feile. Og som ønsker å satse i vår bransje.

Med inspirasjon som en av våre verdier, ønsker vi å vise hva man kan jobbe med innen energi.

Det er naturlig for oss at vi skal gi tilbake til samfunnet.

Tur til Energisenteret

For å vise hvor morsomt energi kan være gir vi elever på ungdomsskolene en energisk dag på Energisenteret. Her får de bokstavelig talt ta og føle på energi, og får en opplevelse de snakker om lenge etterpå.

elever på ungdomsskolene opplever en energisk dag på Energisenteret
En ENERGISK dag på Energisenteret!

Vi gir ungdom mulighet til å få erfaring i arbeidslivet, og tilbyr sommerjobb. De får reelle oppgaver og et innblikk i hva det vil si å jobbe i vår bransje. 

NØK Gründercamp

Nye impulser får vi gjennom vår årlige NØK Gründercamp. Elever fra ungdomsskole og videregående skole hjelper oss å løse oppgaver vår bransje vil møte i nær fremtid. Dagene er fulle av energi, og vi får presentert nye og kreative løsninger.

Solceller på sykkelstativ ved Tynset ungdomsskole er resultat fra Gründercamp.
Solceller på sykkelstativ ved Tynset ungdomsskole er resultat fra Gründercamp.

Aktivitet til barna

Barna skal trives og ha det bra, og aktivitet er viktig for både helse og trivsel. Vi berømmer voksne som bidrar til at barn i vår region har et rikt tilbud innen idrett og kultur. Vi bidrar med økonomisk støtte til idrett, arrangement og kultur, for å hjelpe til å drifte og utvikle aktivitetene.   

Bilde fra barn på sykkel med NØK startsnummer.
POSITIV ENERGI til alle! Det er viktig for oss å gi tilbake, og vi sponser derfor idrett, arrangementer og kultur.