Biovarme

NØK Biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. Vi bruker lokale skogressurser til produksjon av miljøvennlig energi.

Vi tilbyr fjernvarme til næringsbygg og institusjoner. Våre varmetraseer er i Tynset sentrum, Tolga sentrum og Vingelen sentrum gjennom Vingelen nærvarme as. Varmen produseres av i alt fem fyranlegg som fyres på flis og pellets. Varmeprisen er på årsbasis lavere enn alternative fyringsmetoder.

Holmen biovarme har kompetanse innen lønnsomhetsvurdering, prosjektering, bygging, innkjøring og drift av fjernvarmeanlegg.

Våre anlegg og traseer

Vi har kapasitet til å knytte til flere bygg langs våre fjernvarmeanlegg. For våre kunder gir dette forutsigbar og rimelig oppvarming. Ta kontakt med oss, så kan vi se på hvilke alternativer du har.

Kontakt:

Terje Leet
Daglig leder
e-post: terje.leet@nok.no
Mobil: 90 80 45 22