Årsmøteutsendelser

Slik er sammensetningen av årsmøte for 2022- 2023
Utsendingene er valgt inn med personlig vara. Om utsending ikke har anledning til å stille er det kun personlig vara som kan stille. Personlig vara står som i parantes.

Ordfører i årsmøtet: Even Moen

Alvdal

 • Siri Hafstad Eggset (Per Gunnar Thoresen)
 • Øyvind Holt (Ingrid Storrøseter)
 • Lars Einar Skarpsno (Johan Arne Kjølhaug)
 • Toril Hårdnes (Britt Guri Nordthun)

Folldal

 • Hans Randen (Pål Andre Husom)
 • Marie Vasskog Lillekroken (Tove Rønning)
 • Frode Brendryen (Harry Brenden)

Os

 • Kai Inge Trøan (Live Mestvedthagen Ryen)
 • Geir Moseng (Olov Steimoeggen Strand)
 • Anne Røsten (Tor Olav Narbuvoll)

Rendalen

 • Ann Turid Johansen (Lene Haustståtter)
 • Jens Tore Løken (Rune Granås)
 • Randi Thorshaug (Vegar Finstad) 
 • Dag Bakkom (Ole Jacob Akre) 

Stor-Elvdal (Sollia)

 • Elise Hovind Nesset (Svein Egil Rybråten)

Tolga

 • Randi Leinan Lund (Elin Brennmoen)
 • Pål Sverre Flatgård (Bente Horten)
 • Toril Østvang (Jakob Trøan)

Tynset

 • Oddvar Austbø (Geir Arne Mælan)
 • John Moen (Cathrine Fodstad)
 • Tron Magne Gjelten (Ola Lillemo)
 • Kristin Siksjø (Lise Stubsjøen Martinsen)
 • Reidun Joten (Kjetil Lorentzen)
 • Solveig Sand Semmingsen (Eivind Røe)
 • Einar Kverneggen (Anne Ragnhild Thomlevold Rønning)

Representanter for kommunene:

 • Alvdal: Mona Murud
 • Folldal: Kristin Langtjernet
 • Os: Ivar T. Midtdal
 • Rendalen: Lars Kletten
 • Stor-Elvdal: Even Moen
 • Tolga: Bjørnar Tollan Jordet
 • Tynset: Merete Myhre Moen