Årsmøteutsendelser

Slik er sammensetningen av årsmøte for 2018- 2020
Utsendingene er valgt inn med personlig vara. Om utsending ikke har anledning til å stille er det kun personlig vara som kan stille. Personlig vara står som i parantes.

Ordfører i årsmøtet: Even Moen

Alvdal

 • Ola Eggset (Per Gunnar Thoresen)
 • Øyvind Holt (Helene Bjørnstad Eide)
 • Lars Einar Skarpsno (Terje Tveråen)
 • Mali Hauen (Britt Guri Nordthun)

Folldal

 • Hans Randen (Pål Andre Husom)
 • Kjetil Blæsterdalen (Tove Rønning)
 • Sissel Opshaug (Merete Grimsbo)
 • Frode Brendryen (Harry Brenden)

Os

 • Kai Inge Trøan (Solrund Ryen)
 • Helge Grue (Randi Brænd Grue)
 • Anne Røsten (Tor Olav Narbuvoll)

Rendalen

 • Elin Sandbakken (Ann Turid Johnsen)
 • Jens Tore Løken (Rune Granås)
 • Randi Thorshaug (Vegard Finstad)
 • Dag Bakkom (Ole Jacob Akre)

Stor-Elvdal (Sollia)

 • Elise Hovind Nesset (Svein Egil Rybråten)

Tolga

 • Toril Østvang (Pål Sverre Flatgård)
 • Jo Esten Trøan (Bente Horten)
 • Randi Leinan Lund (Elin Brennmoen)

Tynset

 • Tynset Bokhandel v/Siri Strømmevold (Oddvar Austbø)
 • Vidar Westum (Inger Lise Stubsjøen Martinsen)
 • Tron Magne Gjelten (Jan Inge Grøndalen)
 • Stein Oddvar Østgård (Kristin Siksjø)
 • Reidun Joten (Ola Lillemoe)
 • Aasmund Gardseth (Arnfinn Frengstad)
 • Berit Nordseth Moen (Nils P Hagen)

Representanter for kommunene:

 • Alvdal: Anne Vanem
 • Folldal: Kristin Langtjernet
 • Os: Runa Finborud
 • Rendalen: Morten Mømb
 • Stor-Elvdal: Even Moen
 • Tolga: Morten Nyhus
 • Tynset: Merete Myhre Moen