NØK sponser aktiviteter innenfor områdene barn og unge, breddeaktiviteter for voksne og større arrangement i regionen.

Alle sponsoraktiviteter skal bidra til å øke kjennskapen til Nord-Østerdal kraftlag SA som konsern, dets datterselskaper og merkevarer, og inspirere til engasjement, aktivitet, livskvalitet og integrering.

Barn og unge

Aktiviteter som sponses:

  • Idrettslag, team og grupper som organiserer idrettsaktiviteter for barn og unge.
  • Aktiviteter innen kultur, teknologi, håndverk eller aktivitet organisert med det formål å engasjere unge på en positiv og samfunnsnyttig måte.
  • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.

Bredde

Aktiviteter som sponses:

  • Organisert aktivitet som fremmer engasjement, aktivitet, livskvalitet og bolyst.
  • Aktiviteter eller tiltak som stimulerer til fysisk og mental helse.
  • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.

Større arrangement

Arrangement som støttes:

  • Arrangement innen idrett og kultur i Nord-Østerdalen.
  • Arrangement som profilerer Nord-Østerdalen.
  • Arrangement som har positive verdier og engasjerer lokalbefolkningen.
  • Arrangement som bidrar til aktivitet og mangfold.

Ønsker du å ha med NØK som sponsor, ta kontakt med Irene Tronslien eller Arne Sandbakken.
Telefon 62 70 07 00 eller epost post@nok.no.

Prosjekt/aktivitet

Formålet er å sponse gode prosjekter eller aktiviteter i Nord-Østerdal som stimulerer til aktivitet blant en større gruppe av befolkningen. Tiltak som skaper nye tilbud lokalt, eller regionalt, skal prioriteres.

Sponsormidler fordeles to ganger i året. Søknadsfrister er den 15. oktober og 15. april.

Ambisiøse talenter

Formålet er å sponse ambisiøse talenter som har potensiale til å nå langt innen idrett, kultur, håndtverk eller kunnskap, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen.

Ambisiøse talenter kan tildeles stipend på kr 10.000,- per år etter søknad.
Søknadsfrist 15. september.

Her er noen av de vi sponser i dag: