Formålet med programmet er å sponse ambisiøse talenter som har potensiale til å nå langt, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen.

Målgruppen er ungdom, primært etter videregående som vil litt mer, og som er villige til å legge ned mye tid og kreftene for å nå sine mål innen idrett, kultur, teoretiske- eller praktiske fag.

Følgende kriterier vektlegges:

  • Ambisjon, hva ønsker søker å oppnå.
  • Innsats, hvilken innsats er lagt ned og skal legges inn for å nå ambisjonen.
  • Resultat, hvilke resultater har søker så langt.

    I alle kriteriene skal det vurderes om det foreligger positiv forbildeverdi for befolkningen og markedsverdi for regionen.

Sponsormidler til ambisiøse talenter tildeles en gang per år av en komite oppnevnt av styret i NØK:

Søknadsfristen var 15. september 2022.

Støttebeløpet er kr 10.000,-