NØK styrker regionen med økt støtte

Styret i Nord-Østerdal kraftlag besluttet våren 2021 at konsernet skal gi mer støtte til lokalsamfunnene i Nord-Østerdalen. Pengene fordeles gjennom sponsing og tildelinger til gode formål som skaper aktivitet og næringsutvikling i kommunene.


-NØK har alltid deltatt som sponsor for barn og unge, breddeaktiviteter og større arrangement i regionen, det fortsetter vi med. Det nye er at vi gjennom tre programmer ønsker å være med på å stimulere til tilbud og aktivitet som skaper bolyst i kommunene, samt bidra til et mangfoldig næringsliv, forteller styreleder i NØK Bjørn Frydenborg.

Fra aktive barn til nytenkende gründere

Det er opprettet tre programmer: Støtte til gode formål, gründerstipend og støtte til ambisiøse talenter. Til programmene har styret i NØK opprettet egne komiteer som skal fordele støtten etter søknad. – Vi har plukket folk med tilhørighet i alle kommunene og kompetanse til å foreta fornuftige prioriteringer til det beste for hele regionen, sier Frydenborg.

Gode formål

Formålet med programmet er å støtte gode prosjekter eller aktiviteter i Nord-Østerdal som stimulerer til aktivitet blant en større gruppe av befolkningen. Tiltak som skaper nye tilbud lokalt, eller regionalt skal prioriteres. Totalrammen for programmet er en million kroner. Søknadsfrist i år er 15. oktober.

Ambisiøse talenter

Her ønsker NØK å støtte ambisiøse talenter som har potensiale til å nå langt, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen.

Målgruppen er ungdom, primært etter videregående som vil litt mer, og som er villige til å legge ned tid og krefter for å nå sine mål innen idrett, kultur, teoretiske- eller praktiske fag. Totalrammen for programmet er kr 200.000 og det deles ut kr 15.000 til de som blir valgt ut. Søknadsfristen i 2021 er 19. november.

Gründere

Programmet skal støtte gründere og produkt-/forretningsideer som kan skape arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen. Stimulere til bedriftsetableringer og innovasjon, samt samarbeid mellom bedrifter.

Tildelingene retter seg mot unge personer med tilhørighet i regionen og en bedrifts- eller produktidé de ønsker å foredle. Det deles ut inntil fire stipend på kr 50.000, søknadsfrist i år er 29. oktober.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.