NØK fordeler hvert år midler til lokalsamfunnene i regionen. Via sponsing støtter vi opp under aktiviteter innen idrett, kultur og bredde. For å inspirere til næringsutvikling og bolyst sponser vi også gode formål, gründere og de som vil noe ekstra.

Sponsing

Vi bidrar med sponsormidler til idrett, kultur og aktiviteter i lokalsamfunnet som fremmer aktivitet i følgende grupper:

  • Barn og unge
  • Breddeaktivitet
  • Større arrangement

Programsponsing

Gjennom tre ulike programmer sponser vi formål som bidrar til utvikling av tilbud og næringsliv i regionen. :

  • Gode formål
  • Ambisiøse talenter
  • Gründere

Midler fra NØK skal være med på å skape aktivitet, vekst og utvikling innen så vel fritidsaktiviteter, kultur, idrett og næringsliv, og skal inspirere til bolyst, integrering, tilhørighet og utvikling.

All sponsing og tildelinger skal gi positiv energi.

Etisk standard

Alle mottakere og samarbeidspartnere skal:

  1. Overholde gjeldende norske lover og forskrifter.
  2. Opptre og forholde seg på en måte som ikke diskriminerer andre mennesker eller bryter menneskerettighetene.
  3. Sikre at produkter og varer er levert av produsenter hvor det ikke forekommer barnearbeid eller korrupsjon, og hvor internasjonale standarder med hensyn til arbeidsmiljø og miljø følges.
  4. Opptre og forholde på en slik måte at aktivitet ikke skader natur, miljø eller klima.