Vi gir tilbake

Vi gir tilbake
Sponsing Bredde Barn og unge Tildelinger Ambisiøse talenter Vi gir tilbake

Sponsing

Vi bidrar med sponsormidler til idrett, kultur og aktiviteter i lokalsamfunnet som fremmer aktivitet.

Her kan du lese mer om sponsing.

Bredde

Aktiviteter som sponses:

  • Organisert aktivitet som fremmer engasjement, aktivitet, livskvalitet og bolyst.
  • Aktiviteter eller tiltak som stimulerer til fysisk og mental helse.
  • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.

Barn og unge

Aktiviteter som sponses:

  • Idrettslag, team og grupper som organiserer idrettsaktiviteter for barn og unge.
  • Aktiviteter innen kultur, teknologi, håndverk eller aktivitet organisert med det formål å engasjere unge på en positiv samfunnsnyttig måte.
  • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.

Les mer!

Tildelinger

Tildelinger gis til personer, prosjekter eller aktiviteter. Tildelingene skal være til hjelp for å utvikle enkeltpersoner, produktideer, forretningsideer, aktiviteter eller prosjekter som kan gi regionen positiv energi. Tildelingene skal ikke løfte alene, men være medvirkende sammen med andre.

Alle tildelinger skal bidra til å øke kjennskapen til Nord-Østerdal kraftlag SA som konsern, dets datterselskaper og merkevarer.

Det er tre tildelingskategorier. Alle har sine egne kriterier, søknadsfrister og oppnevnte komiteer som beslutter hvem som skal få støtte fra NØK.

Se hver av tildelingskategoriene.

Ambisiøse talenter

Formålet med programmet er å støtte ambisiøse talenter som har potensiale til å nå langt, samt være gode forbilder og ambassadører for regionen.

Les mer om Ambisiøse talenter her.

Vi gir tilbake

Vi fordeler vårt overskudd via sponsing og ved tildelinger til ulike formål. Vi ønsker å bidra til at vi har gode aktivitetstilbud som fremmer trivsel og at befolkningen har et variert og godt tilbud av aktiviteter og et mangfoldig næringsliv. Vi fordeler vårt overskudd via sponsing og ved tildelinger til ulike formål.