NØK sponser aktiviteter innenfor områdene barn og unge, breddeaktiviteter for voksne og større arrangement i regionen.

Alle sponsoraktiviteter skal bidra til å øke kjennskapen til Nord-Østerdal kraftlag SA som konsern, dets datterselskaper og merkevarer, og inspirere til engasjement, aktivitet, livskvalitet og integrering.

Barn og unge

Aktiviteter som sponses:

  • Idrettslag, team og grupper som organiserer idrettsaktiviteter for barn og unge.
  • Aktiviteter innen kultur, teknologi, håndverk eller aktivitet organisert med det formål å engasjere unge på en positiv samfunnsnyttig måte.
  • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.

Bredde

Aktiviteter som sponses:

  • Organisert aktivitet som fremmer engasjement, aktivitet, livskvalitet og bolyst.
  • Aktiviteter eller tiltak som stimulerer til fysisk og mental helse.
  • Aktiviteter som integrerer innflyttere og innvandrere i lokalmiljøene.

Større arrangement

Arrangement som støttes:

  • Arrangement innen idrett og kultur i Nord-Østerdalen
  • Arrangement som profilerer Nord-Østerdalen
  • Arrangement som har positive verdier og engasjerer lokalbefolkningen
  • Arrangement som bidrar til aktivitet og mangfold.

Her er noen av de vi sponser i dag: