Vår visjon og våre verdier

Vi skal gi mennesker positiv energi

Energi spiller en viktig rolle i folks hverdag. Enten man jobber med teknologi eller jordbruk, om man er ung eller gammel, har funksjonshemninger eller ikke.

Vi skal stimulere til å bedre hverdagen slik at vi opplever fremgang, forandring og forbedring. Vi er og vil være en regional motor som legger til rette for utvikling i regionen.

Respekt – Inspirasjon – Mot

Dette er våre verdier. De skal gi oss motivasjon til innsats og gode prestasjoner. Veilede oss i hvordan vi driver virksomheten, forholder oss til hverandre og omverden.

Du skal oppleve at vi behandler deg med respekt, prioriterer dine behov og kommuniserer enkelt og tydelig. Vi skal behandle andre slik vi selv ønsker å bli behandlet, på en profesjonell og rettferdig måte.

Du skal se at vi er ambisiøse og stimulerer til nye ideer. At vi viser engasjement, bidrar positivt med vår kunnskap og er opptatt av verdiskaping.  Vi ønsker å inspirere til etablering og utvikling av andre selskaper i Nord Østerdal.

Du skal være trygg på at vi tar valg og står for det vi mener. At vi gir og tar imot konstruktive tilbakemeldinger. At vi tørr å gå nye og utradisjonelle veier for å vokse inn i fremtiden. 

Vi skal være modige og tørre å utfordre etablerte sannheter og våge det ukjente som kan komme kundene våre til gode.