NØK Invest

Vi utvikler selskaper sammen med gode medeiere og nøkkelpersoner.

 

Er vi din partner for vekst?

Vi kan investere i bedrifter i alle bransjer i regionen til Nord-Østerdal Kraftlag SA. Målet vårt er å bidra til at bedriften kan ta nye vekststeg. Det kan skje gjennom investeringer i bedriften eller kjøp av virksomheter utenfor regionen. Sammen med nåværende eiere skal vi utvikle bedriften. 

Driver du virksomhet innenfor energi og infrastruktur?

Vi kan investere i bedrifter i hele Norge innenfor energi og infrastruktur. Sammen med nåværende eiere skal vi tilføre kompetanse og kapital for vekst og lønnsomhet. NØK-konsernet har betydelig kompetanse og erfaring innenfor området, som vil komme bedriften din til nytte.

Er du en grunder?

Innenfor regionen til Nord-Østerdal Kraftlag SA kan vi invester i bedrifter i såkornfasen. Sammen med nøkkelpersoner og nåværende eiere skal vi få virksomheten gjennom de mest krevende fasene.


Om oss

Nils P. Hagen
Daglig leder
Epost: nph@nok.no

Nils P. Hagen har bred erfaring fra gründerskap innenfor privat næringsliv, både gjennom grundervirksomhet, styreverv og ledende stillinger. Han har erfaring innenfor regnskap og økonomirådgivning, bygg og anlegg, handel, IKT, næringsmiddelindustri og reiseliv. Hagen har hatt ansvar for oppkjøp av selskaper og deltatt i nyetablering av virksomhet. Han kommer fra en rolle som driftsdirektør i Accountor, med ansvar for regnskapsavdelinger, inkasso og rekruttering.

Torgeir Leet Halvorsen
Analytiker

Tekst om Torgeir

Arild Vik
Økonomisjef

Tekst om Arild

Investeringer

Bilde av logoen til EnergiPluss, eid av Nord-Østerdal Kraftlag SA