NØK vil bygge solpark på Alvdal

– Vi har svært gode solforhold her i Nord-Østerdalen og solenergi blir en viktig energikilde fremover, forteller Torgeir Leet Halvorsen og Arne Sandbakken i NØK Energikonsulenten. – Vi skriver i disse dager konsesjonssøknaden til NVE og håper å kunne starte byggingen av solkraftverket neste sommer.

Solparken er planlagt vest for Måna, opp mot Sten. – Her er det forsøkt å dyrke et område, men det viser seg å ikke være spesielt godt egnet som dyrket mark, forteller Sandbakken.

– Men beliggenheten rett mot sør og passe bratt, gjør området ideelt for solenergiproduksjon, skyter Halvorsen inn. – For oss er det viktig at de arealene vi skal bruke til solenergi ikke medfører for store naturinngrep. Vi skal produsere utslippsfri energi.

Alvdal er gunstig for solenergi

Det skal settes opp 6400 solcellepaneler på stativer vendt mot sør. Totalt skal solparken produsere 3332 Megawatttimer per år, noe som tilsvarer årsforbruket på nesten 200 husstander. Panelene blir plassert med en vinkel på rundt 40 grader slik at den fanger mest mulig lys gjennom hele året, og snøen som måtte komme, glir fort av.
– Vi skal benytte såkalte bifaciale eller tosidige paneler som fanger lyset på begge sider. Snøen reflekterer opptil 90 prosent av solinnstrålingen, og med slike paneler øker vi produksjonen mye, forteller Sandbakken. – Kaldt vær er også gunstig, fordi solceller blir mer effektive jo kaldere det blir.

– Vi vurderer andre områder i Nord-Østerdalen og utreder mulighetene for flere solenergikraftverk. Vi må sørge for økt strømproduksjon for å dekke et økende behov på en bærekraftig måte, sier Torgeir Leet Halvorsen.Fra venstre  grunneiere Geir Inge Steien og Magne Enget. Torgeir Leet Halvorsen og Arne Sandbakken fra NØK.

Merverdi for grunneierne

– Vi har en avtale med NØK om utleie av teigene våre. Det gir merinntekt til gårdsbruket og er positivt for oss, forteller Magne Enget. – Denne teigen har vist seg å ikke være veldig godt egnet som dyrka mark, og da er det flott at den bidrar positivt til bruket mitt på denne måten. Om 30 til 40 år kan teigen fortsatt brukes til annen produksjon om det vil være behov for det. Vi vet jo ikke hva fremtiden vil bringe.

Konsekvensutredes

– Vi jobber nå med en omfattende konsekvensutredning for å avdekke om det er forhold som stopper planene, eller forhold vi må ta spesielt hensyn til. En solpark er ikke en type anlegg som blir permanent. Solcellene har en produksjonstid opp mot 40 år og da kan vi fjerne hele anlegget uten at det blir synlige spor. – Når vi har alle kort på bordet, og forhåpentligvis får en konsesjon fra NVE tar vi en investeringsbeslutning på nyåret. Taler alt for bygging, regner vi med å sette opp anlegget i løpet av sommeren 2023, avslutter Halvorsen.