NØK satser på fornybar energiproduksjon

NØK skal satse innen fornybar energi og etablerer selskapet NØK Fornybar AS. – Vi har rekruttert Cecilie Arnemo Åsmul til å lede det nye selskapet. Cecilie har ledererfaring og relevant kompetanse fra jobben som leder for Aneos døgnbemannede produksjonssentral på Berkåk, forteller Direktør i NØK Ivar Müller Often.
– Jeg gleder meg til å begynne i en kjempespennende jobb. Fornybar energi er noe av det viktigste vi kan jobbe med i disse tider, og det vi kan få til lokalt kan være med å gjøre en forskjell, sier nytilsatt leder Cecilie Arnemo Åsmul.

– Norge vil trenge mer elektrisk kraft i årene som kommer, og den skal være fornybar og utbyggingen skal være skånsom mot våre felles naturressurser, forteller Often. – Som andelslag, eid av lokalbefolkningen, skal vi jobbe i tett samarbeid med befolkning, grunneiere, og myndigheter. Det gjelder både solkraft, vannkraft og vindkraft. Målsettingen vår er å produsere så mye kraft at regionen unngår fremtidige kriser med ekstreme priser, det er et bærekraftig mål som Cecilie får ansvar for å nå.

Relevant erfaring

Cecilie er utdannet ved NTNU som sivilingeniør i elkraftteknikk og har siden 2014 jobbet i TrønderEnergi, nå Aneo. – Jeg går fra en jobb hvor vi overvåker kraftverk i hele Midt-Norge. Jeg har erfaring med både nett, vannkraft og vindkraft og nå skal jeg også få jobbe med solkraft. For en som er forkjemper for det grønne skiftet er jo denne jobben midt i blinken, sier hun entusiastisk. – Også håper jeg på at vi legge til rette for flere arbeidsplasser i regionen, både i NØK Fornybar og næringer som trenger elektrisk kraft, avslutter hun. Cecilie har i tillegg til Mastergrad ved NTNU tatt videre utdanning innen samfunnsøkonomi og ledelse etter at hun startet i TrønderEnergi og var finalekandidat til Årets ledertalent i Trondheimsregionen 2021.

Disse skal sørge for mer fornybar energi. Fra venstre Arne Sandbakken, Bjørn Ivar Harsjøen, Cecilie Arnemo Åsmul, Torgeir Leet Halvorsen og Esten Persvingelen. 

NØK Fornybar

NØK Fornybar er allerede i gang med de første fornybarprosjektene, blant annet er det sendt konsesjonssøknad om et solkraftverk i Alvdal og det arbeides med planer for mere solkraft og vannkraft. NØK Fornybar består i dag av de tre ansatte i NØK Energikonsulenten og fra 2023 begynner foruten Cecilie som leder, Vingelsingen Esten Persvingelen. Persvingelen har Mastergrad i fornybar energi, og kommer fra en stilling i Ren Røros. – Jeg får et entusiastisk team med erfarne folk fra vannkraft, solkraft og prosjektledelse, forteller Cecilie.

NØK Fornybar skal holde til i Nord-Østerdal kraftlags lokaler i Tomtegata på Tynset og selskapet har også overtatt fibervirksomheten til NØK SA. Fire fibermontører er ansatt i selskapet og jobber med vedlikehold og nybygging av fibernettet i regionen.