NØK ny generalsponsor for TIF

Nord-Østerdal kraftlag SA har signert som ny generalsponsor for Tynset idrettforening. Avtalen er for to år, med opsjon for forlengelse med inntil to år til.

– Mosjon og idrett er noen av de viktigste tilbudene vi kan ha i en kommune, og idrettslagene når flest folk med sine tilbud. Våre sponsormidler når bredt når vi nå tar rollen som generalsponsor for TIF, forteller administrerende direktør i Nord-Østerdal kraftlag SA, Ivar Müller Often.

– Vi er svært godt fornøyde med å få en så solid generalsponsor som NØK. Avtalen er langsiktig og gir TIF muligheten til å fokusere på det vi skal, som er å sørge for gode tilbud til medlemmene våre både gjennom det å drifte anlegg og legge til rette for aktivitet for barn og unge, sier leder i TIF, Per Inge Sagmoen.

Det er to veteraner i Tynset som nå har landet en avtale. TIF har vært en del av Tynsetsamfunnet siden 1900, NØK kom i 1944 og er vel «bare ryssen» i forhold. Men begge har betydd mye for befolkningen på hver sin måte, og vil fortsatt være en aktiv del i tynsetsamfunnet.

– Vi ønsker å nå flest mulig folk med våre sponsormidler. Alle grupper av befolkningen skal kunne delta i aktiviteter. Slike aktiviteter bedrer integreringen av innflyttere og innvandrere og det skaper bolyst i Nord-Østerdalen. Gjennom å være generalsponsor vet vi at våre sponsormidler når alle grupper i TIF, sier Often.

TIF har svært mange aktiviteter, vi har aktive grupper i alt fra fotball, håndball, ski og skøyter til klatring, o-løp, svømming og treningssenter. Det er betydelig med dugnadsinnsats som legges ned for å opprettholde alle disse tilbudene. Vi er avhengig av å ha med oss gode stabile sponsorer som gjør det mulig med så mange tilbud.
TIF er opptatt av at alle barn skal oppleve idrettsglede, og det å være en del av det sosiale fellesskapet. NØK som en seriøs samarbeidspartner er med på å gjøre dette mulig, forteller Per Inge Sagmoen.

NØK skal nå bli synlig på drakter, arenaer og arrangement fremover. – Det viktigste for oss er ikke synlig logo på alle drakter, men at vi bidrar til sunn aktivitet for befolkningen, avslutter Often.