NØK Invest bidrar til lokal vekst

Østa Utvikling og NØK Invest kjøper seg inn i Installasjonsservice As på Løten, og styrker med det både Østa Elektro AS og EnergiPluss AS. – EnergiPluss AS trenger økt montasje- og installasjonskapasitet på Indre Østlandet og Viken. Den kapasiteten får de nå fra Installasjonsservice, forteller daglig leder i Østa Elektro, Dag Inge Østgård og daglig leder i NØK Invest, Nils P. Hagen. Vi har stor tro på at denne investeringen skal styrke alle selskapene, sier Hagen.

– Kravene til elektroentreprenører øker. Produktspekteret vokser, og kompetansekravene blir strengere. For oss er det viktig å få et bredt fagmiljø å spille på, forteller daglig leder i Østa Elektro Dag Inge Østgård. –  Et samarbeid mellom Installasjonsservice, EnergiPluss AS og Østa Elektro vil gi tilgang til flere og større oppdrag. Vi vil også kunne tilby flere løsninger innenfor elektro og energi til våre kunder, legger Østgård til.

– Det er veldig tilfredsstillende å se at det lokale næringslivet vokser utenfor regionen. Dette samarbeidet er et skoleeksempel på hvordan lokale aktører sammen bygger selskaper som kan jobbe i et nasjonalt marked og tilføre egen region arbeidsplasser og kompetanse, sier Næringssjef i Tynset Dag Nyeggen.

Nils P. Hagen i NØK Invest og Dag Inge Østgård i Østa Utvikling.

Fornybar energi i sterk vekst
Lagring og styring av energi vil bli en naturlig del av solcelleløsninger. Elektromontører med riktig kompetanse er avgjørende for å sette løsningene i drift. Installasjonsservice AS har lang erfaring i produksjon av automatikktavler. De vil også ha en viktig rolle for EnergiPluss innen montasje, salg og service i sin region. 

Ny daglig leder
Dan Erik Finneid tiltrer som ny daglig leder i Installasjonsservice AS den 1. august. Finneid har bakgrunn fra flere selskaper i elektrobransjen, og har Installasjonssertifikat. Han er i dag daglig leder i Ing. Hallås AS. Roar Klette, som i dag er daglig leder, blir avdelingsleder for bygging og montering av automatikktavler. 

80% eierskap
Østa Utvikling AS og NØK Invest AS kjøper seg inn med 40% hver i Installasjonsservice, mens tidligere eiere beholder 20% av selskapet.

Østa Utvikling AS og NØK Invest AS eier EnergiPluss AS. EnergiPluss AS oppnådde en omsetning på 20MNOK og et resultat på 1MNOK i 2021. Veksten i 2022 forventes å bli stor. Spesielt på det Indre Østlandet og i Viken. 

NØK Invest er et investeringsselskap som gjennom kapitalinvesteringer skal bidra til vekst og utvikling i Nord-Østerdalen. NØK Invest er heleid av Nord-Østerdal Kraftlag SA.