NØK generalsponsor for Rendalen idrettslag

– Det er gledelig at vi nå blir generalsponsor for Rendalen idrettslag. Rendalen er av de kommunene hvor vi ønsker å bidra til aktivitet og mangfold, sier administrerende direktør i NØK Ivar Müller Often.
Sponsoransvarlig i Rendalen idrettslag Kristoffer Låg er enig. – For oss betyr det mye at vi har langsiktige gode sponsorer. Vi har et bredt tilbud, mange aktive og frivillige som nå får glede av disse midlene fra NØK.

– Vi ønsker å nå flest mulig folk med våre sponsormidler. Alle grupper av befolkningen skal kunne delta i aktiviteter. Slike aktiviteter bedrer integreringen av innflyttere og innvandrere og det skaper bolyst i Nord-Østerdalen. Gjennom å være generalsponsor vet vi at våre sponsormidler når alle grupper i Rendalen idrettslag, sier Often.

Rendalen idrettslag har svært mange aktiviteter, vi har aktive grupper i alt fra fotball, ski, barneidrett og til svømming og en egen turgruppe med mange aktiviteter. Det er betydelig med dugnadsinnsats som legges ned for å opprettholde alle disse tilbudene. – Det betyr mye å ha gode stabile sponsorerIdrett og aktivitetstilbud betyr mye for hele befolkningen i Rendalen, kan Låg fortelle.

Avtalen mellom Rendalen idrettslag og NØK varer ut 2023. NØK profileres på treningstøy og på både Kværnesodden fotballbane og Elvål skistadion.