Nils P. Hagen er ansatt som daglig leder i NØK Invest AS

Hagen er en rutinert leder med bred erfaring fra privat næringsliv, både gjennom styreverv og ledende stillinger. Han har erfaring innenfor regnskap og økonomirådgivning, bygg og anlegg, handel, IKT, næringsmiddelindustri og reiseliv. Hagen har hatt ansvar for oppkjøp av selskaper og deltatt i nyetablering av virksomhet. Han kommer fra en rolle som driftsdirektør i Accountor, med ansvar for regnskapsavdelinger, inkasso og rekruttering.

«Jeg ser frem til å begynne i jobben sier Hagen. Jeg har stor tro på modellen NØK har etablert for å skape vekst. NØK har kompetanse innenfor energisektoren. Det grønne skiftet betyr et skifte til nye energiformer. Energisektoren har stor interesse for investorer. Energiproduksjon og -effektivisering skaper nye markedsmuligheter i mange bransjer. Et godt eksempel er NØK og Østa Elektro sitt selskap EnergiPluss, som har vist meget god vekst i løpet av få år. Jeg ser fram til å arbeide sammen med mange dyktige medarbeidere i NØK-konsernet og deres partnere».

Styret er glad for å få Hagen inn i NØK-familien. Hagen har et brennende engasjement for forretningsutvikling, og er kommersiell av natur. Han skal med sin kompetanse bidra til at NØK når sine mål for verdiskaping og utvikling i Nord-Østerdalsregionen.

Formålet til NØK Invest er å investere i lønnsomme og bærekraftige selskaper som direkte eller indirekte bidrar til vekst i Nord-Østerdal. NØK Invest kan engasjere seg i selskaper i ulike livsfaser. Eksisterende virksomheter har det største potensialet for vekst i verdiskaping og arbeidsplasser. NØK Invest kan være en partner for å få vekst og ekspansjon i nye markeder. Vi kan ta eierskap i selskaper i en tidlig fase, og med vekstpotensiale. NØK Invest kan være med i nyetableringer, men med en mindre andel og som en av flere investorer. Investeringene skal primært tilføre kapital for vekst og utvikling, ikke utkjøp av eiere. Vi ønsker at ledelse og nøkkelpersoner i selskapene vi går inn i, eier aksjer og blir med videre. NØK Invest er en kommersiell investor som krever riktig avkastning – til nytte for medaksjonærer og selskapene vi deltar i.