Engasjerte studenter på sommerjobb

-Det skjer mye spennende i regionen som det er gøy å få være med på, forteller Ola Bakkom fra Rendalen, en av fem studenter som har sommerjobb hos NØK Fornybar og Klive. Alle fem studerer fag innen fornybar energi, og får i sommer brukt sine teoretiske kunnskaper i praksis. – Nå vet vi at det finnes spennende jobber i hjemtraktene også, så kanskje vi kommer tilbake hit etter studiene, forteller en samstemt studentflokk.

Nord-Østerdal kraftlag har i år valgt å ta inn fem studenter sommerjobb i nettselskapet Klive og fornybarselskapet NØK Fornybar. Sju videregåendeelever er også engasjert med sommerjobb i NØK konsernet.

-Det er flere grunner til at vi tar inn sommerstudenter, forteller Daglig leder i Klive Frode Eggestad. -Vi må markedsføre oss selv som en fremtidig arbeidsgiver for de som er i utdanning. Vi må vise dem at vi har spennende oppgaver å løse. Erfaringen med studentene er at de har veldig mye faglig å bidra med. De har med seg ny og oppdatert kunnskap som er med på å høyne nivået på våre faste ansatte også har de evnen til å se på alle oppgaver med nye øyne. Vi er veldig godt fornøyde med de vi har her i sommer. 

-Vi har mange prosjekter på gang og har god bruk for hjelp, samtidig som vi ønsket å vise frem alt det spennende vi gjør i NØK Fornybar. Studenter er en fantastisk ressurs som kan få utført store mengder arbeid med sin dedikasjon, nytenkning og evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger. Studentene får prøve seg på reelle arbeidsoppgaver, lærer masse og gjør et stort stykke arbeid i løpet av en ellers rolig sommerferie, forteller daglig leder i NØK Fornybar Cecilie Arnemo Åsmul.

Inspeksjon av tomt for solkraftverk. Fra venstre Trygve Often, Anne Guro Bekken, Martin Røros, Fredrik Dalbakk og Ola Bakkom

Fra hele regionen
Anne Guro Bekken fra Kvikne studerer ved NMBU, har tatt bachelor i fornybar energi og skal nå i gang med master i Husdyrfag. Ola Bakkom fra Rendalen og Martin Røros fra Røros har tatt bachelor i fornybar energi ved NTNU på Gjøvik, og skal i gang med sine masterstudier i Trondheim. Fredrik Dalbakk og Trygve Often er Tynsetinger og er midt i løpet fram til sivilingeniør mastergrad ved NTNU i Trondheim i elektrisk energiteknikk og smart nett.

Jobben overgår forventningene
-Jeg ante ikke helt hva jeg gikk til, men møtte opp med blanke ark, forteller Martin Røros. – Nå sitter jeg og beregner kapasitet i kraftlinjene for å kartlegge hvor mye kraft vi kan produsere fra fornybare kilder som solkraft inn i nettet til Klive. Jeg har lært teorien i studiet og nå får jeg prøvd det i reelle prosjekter. Det er veldig spennende.

Martin Røros ved utløpet til Sølna kraftverk.

-Jeg søkte litt tilfeldig hos NØK og hadde vel ikke forventninger om å få brukt landbruksfagene i sommerjobben, sier Anne Guro Bekken. Men nå jobber jeg med prosjekter innen agrivoltaics (solkraft kombinert med landbruk), biogass og gårdsvindmøller. Det er kjempeartig å få så relevant praksis innen de fagene som interesserer meg. Det er inspirasjon til videre studier.

Sølna kraftverk. Fra venstre Fredrik Dalbakk, Martin Røros, Anne Guro Bekken og Ola Bakkom.

-Jeg trodde jeg skulle hente kaffe og rote i store excelark for å få tiden til å gå, men her har jeg blitt kastet inn i store prosjekter innen fornybar energi som NØK Fornybar jobber med og som det kan bli noe av. Det er veldig lærerikt, forteller Ola Bakkom entusiastisk.

-Vi får tillit og ansvar, og er med på å ta i bruk de nye datasystemene Klive har innført sammen med de faste ingeniørene på planavdelingen, forteller Fredrik Dalbakk. Fredrik har hatt sommerjobb i NØK og Klive før, men i år er oppgavene enda mer krevende. Nå er det prosjekter som skal gjennomføres og ikke bare teoretiske øvelser.

-Det er veldig lærerikt å få være med å utrede fornybarprosjekter både innen vannkraft, solkraft og bioenergi. Vi har et samarbeid med Tensio i Trøndelag hvor vi må regne på nettkapasitet og forbruk for å beregne nye bioenergiprosjekt, legger Trygve Often til.

Bruk studentene
Både Frode Eggestad og Cecilie Arnemo Åsmul oppfordrer alle bedrifter i Nord-Østerdalen til å ta inn studenter i sommerjobb. – De er en ressurs og det er veldig god markedsføring av vår region, sier Frode. -Og de får unna mye arbeid for bedriften, og ikke minst er de en inspirasjon for oss andre i bedriften, legger Cecilie til.