20 millioner i kjøpeutbytte til andelseiere i NØK SA

Årsmøtet i NØK SA vedtok å doble fjorårets rekordutbytte til sine andelseiere, fra 10 til 20 millioner kroner. – En annen gladnyhet er at nettleien reduseres med 12 % fra 1. juni, kan konsernsjef Ivar Müller Often fortelle.

Konsernet Nord-Østerdal Kraftlag SA leverte et årsresultat i 2022 på 97 millioner kroner.  
– NØKs eierandeler i kraftproduksjon, spesielt i prisområde Østlandet, er hovedårsaken til det gode resultatet. Det er ikke bare kraftproduksjonen som sørger for det gode resultatet.  Våre selskaper innen nett, eiendom, biovarme, fiber og solenergi bidrar også til et godt utbytte for våre andelseiere. I tillegg får vi utbytte fra diverse eierposter i andre selskaper, opplyser Often.

Nye investeringer

– NØK ønsker å investere mer i ny fornybar kraftproduksjon som vann, sol, bioenergi og vind, derfor er NØK Fornybar AS etablert. Selskapet er allerede i gang med utvikling av solkraftverk og småkraftverk, men det er også store fornybare ressurser som vind og bioenergi i regionen som kan utnyttes og komme våre eiere til gode. Gode prosjekter forutsetter at vi finner egnede områder i samarbeid med grunneiere, kommuner og innbyggere, forteller Often.
Often forteller også at Klive AS har investert mye i nett og nettvedlikehold, noe som har gitt positiv effekt på nettleia. – Og, vi fortsetter fiberutbyggingen i regionen, det er ikke lenge før de aller fleste nå har det tilbudet.

Sikre forutsigbar strømpris

– Høye strømpriser gir gode resultater, men viser også at vår strategi om å produsere mer av eget forbruk for å sikre en forutsigbar fornuftig strømpris blir en viktig prioritet fremover. Det å sikre våre andelseiere en riktig strømpris betyr mer enn utbytteutbetaling, slår han fast. – Forutsigbarhet vil være viktig både for å styrke næringslivet og bidra til nyetableringer av virksomheter, samt bosetting i regionen, og vi har en reell mulighet til å oppnå å bli selvforsynt med kraft om vi investerer riktig fremover, avslutter han.