10 mill i kjøpeutbytte til andelseiere i NØK

Årsmøtet i NØK SA vedtok å dele ut et rekordhøyt utbytte til sine andelseiere.
– Brorparten av overskuddet kommer fra kraftproduksjon, så det er riktig å dele ut så mye nå, sier ordfører i NØK-årsmøtet Even Moen.
– Aller helst hadde vi sette at det ble normal strømpris, selv om det gir oss et dårligere resultat, legger han til

Konsernet Nord-Østerdal Kraftlag SA leverte et årsresultat i 2021 på 38 millioner kroner. NØKs eierandeler i kraftproduksjon, spesielt i prisområde Østlandet, er hovedårsaken til det gode resultatet.- Vi er glade for å kunne bidra med kjøpeutbytte til våre eiere, men det kompensere dessverre ikke for den kostnadsøkningen strømmen utgjør, sier adm.dir. Ivar Müller Often.

Adm.dir. Ivar Müller Often og ordfører i årsmøtet Even Moen.

Overskuddet i NØK kommer ikke bare fra kraftproduksjon og nettleie, men også fra eiendom, biovarme, fiber, solenergi og utbytte fra diverse eierposter i andre selskaper.

Endring i kjøpeutbytte

Som en følge av myndighetenes krav til omorganisering av kraftbransjen har selskapet gjennomgått en betydelig endring i selskapsstruktur de siste årene. Før den myndighetspålagte omorganiseringen ble kjøpeutbyttet beregnet ut fra den totale strømkostnaden hos andelseierne. Årsmøtet har nå vedtatt et tak på 0,4 G (kr. 42 559,- eks avgifter) for beregning av utbytte til den enkelte.
– Bakgrunnen er at overskuddet nå kommer fra flere av våre selskaper som kraftproduksjon, biovarme, solenergi, bredbånd og eiendomsvirksomheten, forklarer Even Moen. – Den enkelte andelseiers samhandling i alle våre selskaper kan ikke legges til grunn, så samhandlingen med nettvirksomheten må benyttes som fordelingsgrunnlag, og det er den som har et tak på 0,4 G.
– Kraftprisene er nå for høye. Strøm er et nødvendighetsgode, og vi prøver å være mest mulig effektive ved å passe på egne kostnader. Bransjen er ikke tjent med en situasjon hvor veldig mange kunder sliter. Vi er mer komfortable med modellen i NØK Biovarme som selger varme upåvirket av strømprisen og klarer å holde et fornuftig og realistisk kostnadsnivå som gjenspeiler produksjonskostnadene. NØK Biovarme er en av få fjernvarmeselskaper i Norge som ikke har en energipris som følger strømprisen, avslutter Often.