NØK skal sjekke eget omdømme

I begynnelsen av mars vil mange i Nord-Østerdalen bli kontaktet av Kantar som skal sjekke omdømmet til NØK. – Vi vil finne ut av hva folk i regionen mener om oss og det vi gjør, sier konsernsjef Ivar Müller Often.

– Nå tar vi ekstra tak og kjører en omdømmeundersøkelse som også skal gi oss innsikt i hva befolkningen totalt sett mener om oss og hvordan utviklingen i regionen skal bli. Skal vi få et representativt utvalg må vi spørre mange i hver kommune, så jeg håper de som får forespørsel fra Kantar svarer på spørsmålene de stiller. For oss som andelslag er det viktig å vite hva folk vil når vi etablerer kraftlinjer, legger fiber og etablerer kraftproduksjon, sier Often.

Bredt utvalg av befolkningen

Kantar skal spørre opp til 1.000 stykker i regionen, så vi håper så mange som mulig som får henvendelsen vil svare. Som andelslag med omlag 4.000 andelseiere får vi tilbakemeldinger fra dem på det vi jobber med. Men det er også av interesse hva alle andre mener, vi forvalter kritisk infrastruktur (nett og fiber) som berører alle, og vi jobber med energiforsyning og energiproduksjon som vil ha betydning for både bruk av natur, næringsliv og utvikling av regionen.

Bilde: Slik vil eposten fra Kantar se ut om du er blant de utvalgte. Vi håper du tar deg tid til å svare.