NØK starter investeringsselskap og søker etter daglig leder

NØK er i en bransje med omfattende endringer. Endringene medfører en ny rollefordeling. Nettselskapet er skilt ut, og annen virksomhet står på egne ben. Det er tid for ytterligere profesjonalisering av investeringer i bedrifter gjennom et investeringsselskap med både kapital og kompetanse, sier Administrerende direktør i NØK Ivar Müller Often. – Derfor har styret besluttet at NØK Invest etableres og at det ansettes en daglig leder som skal bruke all sin tid på aktivt eierskap.

 

Fra start får NØK Invest med seg eierandeler Kraftriket og EnergiPluss i porteføljen, og et tydelig oppdrag med å finne bedrifter med utviklings- eller vekstplaner. 

Kapital og kompetanse 
Mindre investorer har ikke ressurser til tett oppfølging og aktivt eierskap, og de store aktørene er lite interessert i små og mellomstore prosjekter eller bedrifter i distriktene. Derfor er det behov for en aktør som kan ta denne rollen og tilføre kapital og kompetanse i regionen. – NØK har engasjert seg i næringsutvikling over lengre tid, men vi tror vi kan gjøre en bedre jobb med et frittstående selskap med kapital og dedikert kompetanse, sier Often.

– Vi ønsker ikke å forrykke konkurranseforholdene lokalt, men være med der det er potensiale for å utvikle nye forretningsområder, eller bedrifter som ser utenfor regionen, forteller Ivar Müller Often. -Selskapet kan også være med i nyetableringer, men da med en mindre andel som en av flere investorer. Investeringene skal primært tilføre kapital for vekst og utvikling, ikke utkjøp av eiere. Det er vårt ønske at ledelsen i selskapene vi går inn i, eier aksjer i selskapet og blir med videre, fortsetter han.

-Det er jobbet mye med investeringsstrategien for selskapet, og det blir spennende å se om det finnes tilstrekkelig gode prosjekter som passer inn i strategien, og om NØK er en attraktiv samarbeidspartner. Vi utlyser stillingen som daglig leder for NØK Invest i disse dager og ser fram til å ha riktig person på plass med det første, avslutter Often. 

Store bransjeendringer 
Kraftbransjen har de siste årene gjennomgått store endringer. Nettselskapene er blitt selvstendige selskaper uten knytning til de andre virksomhetene kraftselskapene tradisjonelt har engasjert seg i. For NØK sin del er nettvirksomheten nå samlet i selskapet Klive AS. Kraftproduksjonen er samlet gjennom eierandeler i ØKAS og KVO. Fiberutbygging gjennomføres i samarbeid med Eidsiva Bredbånd og Biovarme er i et eget selskap. Engasjement i næringseiendommer er i Siva Fjellregionen, og strømsalg er plassert i Kraftriket. NØK har i tillegg eierandel i Energi Pluss, Eidsiva Bredbånd og Elsikkerhet Norge.