Mange endringer og et godt resultat for NØK i 2019

Nord-Østerdal Kraftlag konsern fikk et resultat før skatt på 27,5 mill. kroner i 2019, mot 30,5 mill. kroner i 2018. Det er avsatt 3 % kjøpeutbytte til andelseierne som utgjør kr 3,6 mill.

Nord-Østerdal Kraftlag konsern fikk et resultat før skatt på 27,5 mill. kroner i 2019, mot 30,5 mill. kroner i 2018. Det er avsatt 3 % kjøpeutbytte til andelseierne som utgjør kr 3,6 mill.

2019 har vært et år med betydelige endringer når det gjelder både selskapsstruktur og organisering av virksomheten.

Omorganisering i tråd med myndighetenes krav til selskapsmessig skille mellom monopolbasert nettvirksomhet og all annen næringsvirksomhet ble gjennomført i 2019. De heleide datterselskapene NØK Nett AS, NØK Kraft AS og Nord-Østerdal Fiber AS ble etablert med sin naturlige virksomhet, nettdrift, kraftsalg og utbygging av bredbånd.

Bilde av direktør Ivar Müller Often i NØK
Daglig leder Ivar Muller Often er fornøyd med resultatene fra 2019.

Det er gjennomført en betydelig omstrukturering av eiendomsvirksomheten hvor SIVA etter prosessen har økt sitt engasjement i regionen. I det nye utfisjonerte selskapet SIVA Fjellregionen Eiendom AS har NØK nå en eierandel på 24,5 %. NØK Energi Eiendom AS er etter prosessen et heleid datterselskap som selger driftstjenester til bl.a SIVA Fjellregionen Eiendom AS.

Konsernets samlede investeringer i 2019 ble på 52 mill. Av dette utgjør den største andelen fiberanlegg. Utbygging av nytt fjernvarmeanlegg på Tolga ble også ferdigstilt i 2019.