Mange endringer og et godt resultat for NØK i 2019.

Direktør Ivar Müller Often

Nord-Østerdal Kraftlag konsern fikk et resultat før skatt på 27,5 mill. kroner i 2019, mot 30,5 mill. kroner i 2018. Det er avsatt 3 % kjøpeutbytte til andelseierne som utgjør kr 3,6 mill.

Nord-Østerdal Kraftlag konsern fikk et resultat før skatt på 27,5 mill. kroner i 2019, mot 30,5 mill. kroner i 2018. Det er avsatt 3 % kjøpeutbytte til andelseierne som utgjør kr 3,6 mill.

2019 har vært et år med betydelige endringer når det gjelder både selskapsstruktur og organisering av virksomheten.

Omorganisering i tråd med myndighetenes krav til selskapsmessig skille mellom monopolbasert nettvirksomhet og all annen næringsvirksomhet ble gjennomført i 2019. De heleide datterselskapene NØK Nett AS, NØK Kraft AS og Nord-Østerdal Fiber AS ble etablert med sin naturlige virksomhet, nettdrift, kraftsalg og utbygging av bredbånd.

Det er gjennomført en betydelig omstrukturering av eiendomsvirksomheten hvor SIVA etter prosessen har økt sitt engasjement i regionen. I det nye utfisjonerte selskapet SIVA Fjellregionen Eiendom AS har NØK nå en eierandel på 24,5 %. NØK Energi Eiendom AS er etter prosessen et heleid datterselskap som selger driftstjenester til bl.a SIVA Fjellregionen Eiendom AS.

Konsernets samlede investeringer i 2019 ble på 52 mill. Av dette utgjør den største andelen fiberanlegg. Utbygging av nytt fjernvarmeanlegg på Tolga ble også ferdigstilt i 2019.