NØK går energisk inn i framtida

Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) tar kraftig sats inn i framtida med positiv energi og større bevissthet rundt hvilken rolle de har i lokalsamfunnet.

NØK har alltid hatt fokus på å være en verdiskapende, seriøs samfunnsaktør med fokus på næringsutvikling og samarbeid.

Nå lanserer kraftlaget ny profil, med ett klart mål: enklere kommunisere hvem selskapet er, og hva de står for. Profilendringen er også en følge av nye krav fra NVE, som medfører endringer i konsernet.

– Endelig har vi fått en profil som gjenspeiler oss. Ikke bare den vi er i dag, men også den vi skal være i framtida, sier daglig leder Ivar Muller Often i NØK.

Bilde av ny NØK logo, lansert 1 juli 2021
NØK lanserer ny profil, med ett klart mål: enklere kommunisere hvem selskapet er, og hva de står for.

«Positiv energi» er slagordet til NØK, noe som også gjenspeiles i den nye profilen. Sentrale stikkord som verdiskapende, seriøs og nyskapende er også andre stikkord som har stått sentralt som kjerneverdier under utviklingen av den nye profilen.

– Vi har jobbet med profilen siden mars. Nå er endelig dagen her, og vi er spente på hva innbyggerne mener om «nye» NØK, sier Often, og legger til at dette er noe langt mer enn en visuell innpakning. – Det handler først og fremst om en bevisstgjøring og synliggjøring av hva selskapet står for, sier Often.

Ny visuell profil er ikke den eneste endringen som kommer fra NØK. Til høsten blir nemlig nytt navn og ny profil for nettselskapet presentert.

Bilde av direktør Ivar Müller Often i NØK
Daglig leder Ivar Müller Often forteller at profilendringen først og fremst handler om en bevisstgjøring og synliggjøring av hva selskapet står for. Foto: Tom Gustavsen

Å endre en visuell profil i alle kanaler og flater tar tid, med alt fra skilting, bilfolie, postalia, nettsider og annet profileringsmateriell. – Vi sponser mange barne- og ungdomsaktiviteter, så logoer på drakter og skilt vil nok fortsatt ha gammel logo en stund til. Det blir derfor en overgangsperiode som er fornuftig og rimelig for alle parter, forteller Often.

Satser på lokalt næringsliv

En av kjerneverdien til NØK er næringsutvikling. Dette var en av grunnene til at Haus Byrå ble valgt som samarbeidspartner for profilen.

– Valget av Haus var enkelt. Vi ønsker så langt det er mulig å benytte regionale leverandører. Vi må være med på å styrke lokalt næringsliv, gi dem utfordringer og gi dem omsetning. Haus byrå har høy kompetanse, og innfrir våre krav til å gjennomføre denne jobben, kan Often fortelle.

Allerede under Opera de Setra vil folk kunne se NØKs nye profil. – For oss er det viktig å støtte arrangementer som gir positiv energi, og vi vil aktivt sponse arrangementer og aktiviteter i sommer. Etter lang tid med strenge koronarestriksjoner, er det nok et stort behov for folk og endelig kunne være med på noe sosialt igjen, avslutter Often.


For mer informasjon rundt profilendringen, ta kontakt med:

Nord-Østerdal Kraftlag SA
Ivar Muller Often
Adm. direktør
Tlf: 917 91 685
E-post: ivar.often@nok.no

Haus Byrå
Hege C. Abelson
Prosjektleder
Tlf: 41 93 48 59
E-post: hege@hausbyra.no

"Positiv energi" er slagordet til NØK