Prosjekter/aktiviteter

Formålet å sponse gode prosjekter eller aktiviteter i Nord-Østerdal som stimulerer til aktivitet blant en større gruppe av befolkningen. Tiltak som skaper nye tilbud lokalt, eller regionalt skal prioriteres.

Det er ingen spesifikk målgruppe, men prosjektet eller aktiviteten bør ha støtte fra andre givere. Ellers legges det vekt på følgende kriterier:

  • Hvor mange får positiv opplevelse med prosjektet/aktiviteten.
  • Nyskapningsgrad. Nytt tilbud kontra utvidelse av eksisterende.
  • Gir prosjektet/aktiviteten tilbud til nye grupper av befolkningen.

Sponsormidler til prosjekter eller aktiviteter tildeles en gang per år av en komite oppnevnt av styret i NØK.

Søknadsfrister er den 15. oktober og 15. april.

Årlig ramme for tildelinger er 400.000,- kroner.

Søknadene vurderes og tildelinger gis av programkomiteen bestående av:

Bjørn Frydenborg (Leder)Os
Siri Hafstad EggsetAlvdal
Aasmund GardsethTynset 
Randi Leinan LundTolga
Ann Turid JohansenRendalen
Frode BrendryenFolldal