Formålet med programmet er å støtte gründere og produkt-/forretningsideer som kan skape arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen. Stimulere til bedriftsetableringer og innovasjon, samt samarbeid mellom bedrifter.

Vi støtter unge personer med bedrifts- eller produktideer de ønsker å foredle en ide og som har tilhørighet i regionen.

Gründerstøtte tildeles to ganger per år av en komite bestående av:

  • Siri Lutnæs Enget
  • Cecilie Arnemo Sundsbø Arnemo
  • Toril Østvang. 

Søknadsfrist er den 29. oktober 2021