Formålet med programmet er å sponse gründere og produkt-/forretningsideer som kan skape arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen. Stimulere til bedriftsetableringer og innovasjon, samt samarbeid mellom bedrifter.

Vi sponser unge personer med bedrifts- eller produktideer de ønsker å foredle en ide og som har tilhørighet i regionen.

Sponsormidler til gründere tildeles to ganger per år av en komite bestående av:

  • Siri Lutnæs Enget
  • Cecilie Arnemo Sundsbø Arnemo
  • Toril Østvang. 

Søknadsfrist var den 29. oktober 2021Neste utlysningsdato er ennå ikke besluttet.