Stange Energi følger NØK

Stange Energi går inn i Kraftriket med sitt markedsselskap fra nyttår. Nord-Østerdal kraftlag har jobbet for å få med Stange inn i Kraftriket og kan se seg fornøyd med beslutningen.

Nord-Østerdal kraftlag gikk i år inn i Kraftriket, og etablerte Kraftriket Østerdalen. Kraftriket Østerdalen har nå 4 ansatte på Tynset og har overtatt alt strømsalg etter NØK Kraft.

– Vi er godt fornøyde med at Stange nå blir med i Kraftriket. Det styrker vår posisjon i Innlandet. Etter at NØK flyttet strømsalget over i Kraftriket har vi sett en positiv utvikling, og vi har fått flere arbeidsplasser lokalt, sier Administrerende direktør i Nord-Østerdal kraftlag, Ivar Müller Often.

– Vi ser viktigheten av å beholde strømsalg lokalt, både med tanke på arbeidsplasser, lokal verdiskapning og ikke minst nærhet til kunden. Strømsalg er jo en bransje som har fått mye «pepper» i det siste. Som lokal leverandør må vi se kundene våre i øynene hver dag og kunne stå inne for hvordan vi driver, forteller Often.

Direktør i Kraftriket, Anders Kvamme, er særdeles godt fornøyd med å få inn Stange Energi. 

-Vi er opptatt av å ha nærhet til våre kunder. Det at vi nå får enda en fot i Innlandet gjør at vi befester vår posisjon som lokal strømleverandør.

– Stange Energi er på mange måter lik Nord-Østerdal kraftlag og vi har et godt samarbeid. Nå ser vi fram til også å samarbeide om strømsalg i Innlandet gjennom Kraftriket, sier Often.

Om Kraftriket

Kraftriket består i dag av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Sør-Aurdal Energi, Lærdal Energi, Stange Energi og Nore Energi.

Kraftriket ble etablert av Valdres Energi og Ringerikskraft i 2017. Selskapets 40 ansatte vil fra nyttår være fordelt på kontorer i Hønefoss, Fagernes, Vikersund, Tynset, Rødberg, Lærdal og Stange.

Kraftriket har 75.000 strømkunder, og en vekstambisjon om å nå 100 000 kunder i 2021.