Sola forsyner 80 husstander med strøm

Antall solcelleanlegg i NØK Netts nettområde øker raskt. Til og med oktober i år ble det produsert 1,6 millioner kWh med solstrøm i Nord-Østerdalen. Det tilsvarer årsforbruket til 80 husstander.

– Utviklingen med flere og flere solcelleanlegg i vårt nett ser vi positivt på, sier nettsjef Frode Eggestad. – Enkelte steder må vi gjøre endringer og tilpasninger for å kunne motta overskudd fra plusskundene, men vi skal sørge for at vi har et trygt nett tilpasset dagens og morgendagens forbruksmønster og teknologi.

I 2015 ble det første solcelleanlegget koblet inn og siden den gang har det vært en rask vekst. Nord-Østerdalen er av de nettområdene i Norge med flest plusskunder, sett i forhold til antall kundetilkoblinger.  Plusskunder er kunder som kan produsere og levere strøm inn i nettet, alle våre plusskunder har solcelleanlegg.

Med de solforholdene vi har hatt i år, har solcelleanleggene hatt en beregnet produksjon på 1,6 millioner kWh med strøm 1. 1,2 millioner kilowatt timer av dette har produsentene brukt selv. 420.000 kWh 2 er levert inn på nettet for videresalg. Dette er overskuddsenergi som solcelleprodusentene ikke får brukt selv, og som i sin tur kjøpes av andre. 

Overskuddet som solcelleprodusentene leverer inn på nettet utgjør årsforbruket til 21 husstander. Solcelleprodusentene har hittil i år i gjennomsnitt spart kr 9.300,- 3 hver på strømkjøp, inklusive nettleie. I år har vi hatt en svært lav strømpris.

Hvordan påvirker plusskunder strømnettet.

– Strømnettet vi har i Nord-Østerdalen, og resten av landet er i utgangspunktet bygget for å levere strøm til kundene, mens plusskunder også har mulighet til å levere strøm tilbake inn i strømnettet. Dette kan gi noen nye utfordringer for netteier, forteller leder for nettforvaltning i NØK Nett Kai Ståle Holten.  – Man kan sammenligne det med et vannverk som skal levere vann til sine kunder. Nærmest vannkilden bruker man tykke rør, slik at man har god nok kapasitet til alle kundene. Jo lenger ut i rørsystemet man kommer, jo færre kunder blir det og man kan redusere dimensjonen på rørene, forteller han. – På samme måten fungerer det med strømledninger. Når man nå begynner å produsere strøm ute hos kundene og skal levere overskuddet tilbake i strømnettet, kan strømmen derfor møte motstand. Dette avhenger av hvor lang ute i strømnettet man er tilkoblet og dimensjonen på ledningene. Det kan også være forskjell på sommer og vinter, forteller Holten.

Som netteier må vi vurdere hvert enkelt solcelleanlegg som skal tilknyttes strømnettet. I samarbeid med kunden og installatøren vil vi uansett finne en god løsning for de som ønsker å bli plusskunde, avslutter Holten.

1 Tallet er beregnet ut fra størrelsen på anleggene, og en gjennomsnittlig månedsproduksjon på kjente anlegg i 2020.

2 Antall kWh levert inn fra plusskunder er hentet fra Elhub.

3 Strøm og nettleiepriser for 2020 er hentet fra SSB.( https://www.ssb.no/elkraftpris)