Måna solkraftverk har fått konsesjon

NVE har gitt NØK Fornybar konsesjon på solkraftverk 5 MWp på Måna i Alvdal. -Det er veldig gledelig å endelig få konsesjon. Vi søkte i 2022 og nå kan vi starte arbeidet med å detaljplanlegge og etter hvert bygge solkraftverket. Vi regner med byggestart våren 2025, sier en strålende fornøyd Cecilie Arnemo Åsmul, daglig leder i NØK Fornybar.

Kartet viser hvor Måna og Kile solkraftverk skal ligge

– Det har nok vært en utfordring for NVE å behandle solkraft, det er nytt i Norge og det er ikke etablert klare rammer for slike prosjekter. I denne runden er det fire solkraftanlegg som har fått konsesjon. Ett av de andre anleggene som har fått konsesjon er Kile Solkraftverk i Sør-Fron i Gudbrandsdalen, forteller Åsmul.
-Dette skal vi også bygge og drifte, det er en del av samarbeidsselskapet Innlandet Fornybar AS som vi stiftet med Gudbrandsdal Energi og Eidefoss.
– NVE mener at det er nødvendig å se noen bygde anlegg under norske forhold for å kunne vurdere konsekvensene og å avveie fordeler mot ulemper. Dessuten mener NVE at de miljømessige virkningene av de fire aktuelle anleggene er akseptable.

Naturvennlig

– Begge anleggene er for det meste på det vi kaller gråareal, utdyper prosjektsjef Torgeir Leet Halvorsen i NØK fornybar.
– Måna på et areal som er forsøkt oppdyrket, mens Kile bygges på en nedlagt pelsdyrfarm. Vi ønsker å begrense naturinngrepene så mye som mulig i alle våre prosjekter. Fornybar energi skal kunne produseres på en så miljøvennlig måte som mulig, og det poenget har nok NVE sett i våre prosjekter. I søknadsbunken ligger det svært mange solkraftsøknader som ikke hensyntar naturen slik vi har gjort, forteller Torgeir.

-Måna solkraftverk blir dessuten det nordligste solkraftverket i Norge, og Kile det nest nordligste, så vi føler vi bryter nytt land, legger han til.

Tursti inne i kraftverket

– På Måna foreslo vi at turstien i området skulle beholdes, slik at folk kan gå tur gjennom solkraftverket. Dette var gjort med bakgrunn i høringsinnspill, og samtaler med de som bruker området. NVE har tatt med dette punktet i konsesjonsbetingelsene, så vi skal beholde stien for glade turgåere i Alvdal. Ser vi til Sverige, så er det vanlig at solkraftverk gjerdes inn med over to meter høye gjerder og lukkes for ferdsel. Vi skal derimot ha grinder og bevare tursti igjennom hele kraftverket. For oss er det viktig at folk får et forhold til anlegget og til energiproduksjon, forteller Arne Sandbakken som har vært med på prosjektet siden starten.

NØK Fornybar leverer fornybart

NØK Fornybar har mange prosjekter på gang innen fornybar kraftproduksjon. I Tylldalen bygges det vannkraftverk i Riva i sommer.  Det jobbes dessuten med utredning av flere mulige vannkraftprosjekter i regionen. Innen bioenergi er det mange initiativer, og Os kommune har bedt NØK Fornybar utrede muligheter for vindkraft.
– Vi jobber bredt med alle muligheter. Norge skal fase ut store mengder fossil energi som skal erstattes med fornybar energi, og da må vi ta vår del av dette ansvaret, avslutter Åsmul.