Kulda har skylda

Den 5. februar var det historisk høyt forbruk av strøm og biovarme kl 9.00. NØK Nett og Holmen biovarme levert på en time 78,6 MW (78.600 kWh). Av dette var 72,4 MW strøm, og tangering av rekorden fra 1996. Den gangen hadde vi ikke fjernvarmeanleggene til Holmen Biovarme i regionen.

Figur 1. Figuren viser historiske maksverdier på en time de siste 25 årene. Alle makstimene er mellom kl 8 og 10 på dagen, og døgnmiddeltemperaturen var ned mot -40. Finnes dessverre ikke data for temperaturene for alle datoene hos met.no.

Kuldeperioden siden nyttår har medført høyt strømforbruk. I NØK’s nett var det høyest forbruk den 5. februar, time 9, med 72.400 kWh (1)(72,4 MW) forbruk på en time. I løpet av den timen brukte Nord-Østerdalen like mye strøm som 3,5 husstander bruker på ett år. Dette er tangering av rekord fra 1996.
Men i 1996 hadde vi ikke fjernvarmeanleggene. Så samlet sett ble det levert 78,6 MV energi ut til Nord-Østerdalen den 5. februar 2021. Så langt er det rekord.

Hva koster kulda

Den 5. februar 2021 kjøpte Nord-Østerdøler strøm for over 1,6 millioner kroner, med et forbruk på 1.468.767 kWh i løpet av dagen. Det tilsvarer årsforbruket på 74 husstander. I tillegg til strømforbruket leverte Holmen biovarme 141.500 kWh varmt vann fra anleggene på Tolga og Tynset. Hvor mye ved som ble brukt, vet vi ikke.
Totalt i januar kjøpte Nord-Østerdølene strøm for over 25 millioner kroner. Til sammenligning var strømkjøpet på vel 10 millioner kroner i januar 2020, altså 15 millioner kroner mindre. Strømprisen i januar 2020 var 36 øre (2), mens i 2020 var prisen opp mot 69 øre. Forskjellen i temperatur var stor, som vi kan se i figur 2:

Figur 3. Døgnmiddeltemperatur i januar 2020 og 2021. Kilde: met.no.

Prisene varierer fra time til time. Timesprisen skapes av tilbud og etterspørsel i et europeisk marked. De som kjøper og selger strøm på børsen har god innsikt i værpognosene og forbrukernes vaner, så når det er meldt kaldt vær, vil de kjøpe mere for å dekke behovet. Stor etterspørsel gir høy pris. Ser vi på den 5. februar er det et stort spenn i prisen gjennom dagen. Det er meldt kaldt vær, det ble kaldt, og forbruket er størst på morgenen. Strømmarkedet vet når vi bruker mest strøm, og prisene formes deretter.

Figur 4. Strømprisen den 5. februar 2021.

Forbruket og strømprisen øker med lavere temperatur

Figur 5. Figuren viser totalt kundeforbruk per dag av strøm og døgnmiddeltemperaturen fra nyttår til og med 6. februar 2021. kWh biovarme er med i februar. (Temperaturdata er hentet fra Met.no, Hansmoen målestasjon)


Som vi ser av figur 5, er det klar sammenheng mellom temperatur og energiforbruk. Og kikker vi ned på figur 6, ser vi at spotprisen på strøm også følger forbruket. Økt forbruk gir ofte høyere pris per kWh, men dette kan variere.

Figur 6. Figuren viser spotprisen per dag opp mot forbruket i NØKs nett.


Ser vi spotprisen opp mot temperaturen som i figur 7, ser vi også at når temperaturen går ned, går prisen opp.

Figur 7. Spotpris per dag opp mot temperatur.


Kan vi påvirke strømforbruket og prisen

La oss håper på varmere dager fremover. Varmere vær gir lavere forbruk, og stort sett lavere strømpris. Spotprisen påvirkes også av andre faktorer vi ikke skal komme inn på her.


I kalde perioder, er det vanskelig å styre eget forbruk. Vi må holde varmen. Men i år så vi også effekten av at mange lader elbiler på morgenen. Da øker vi forbruket de timene etterspørselen er høyest, og er med på å presse prisen ytterligere opp. Økt etterspørsel gir høyere priser. Klarer forbrukerne å fordele forbruket ut over døgnet vil det jevne ut prisene.
Vårt nasjonale strømnett, og våre lokale strømnett må dimensjoneres for høyeste forbrukstime gjennom året, gjør vi ikke det vil systemet kollapse på slike kalde dager. Dimensjoneringen av nettet blir belastet nettleien, så sterkere nett gir økt nettleie.


Som forbruker kan vi forsøke på å fordele forbruket så mye vi kan. Prissystemet for strøm innbyr til en slik utjevning, og det vil komme alle til gode. Varmen må vi la stå på når det er kaldt, men kanskje varmtvannet kan varmes på natt, vaskemaskinen kjøres midt på dagen og elbilen lades utenom forbrukstoppene. Bevisste forbrukere kan påvirke strømprisene.
Stort sett er strømmen rimeligst på natta. Rundt klokken 9 på morgenen og 18 på kvelden er den på topp.


Du kan følge strømprisen ett døgn frem i tid på denne linken.

1) Reelt forbruk hos forbruker er 67.907kWh. 72.400 kWh er det som mates inn i nettet i Nord-Østerdalen. Differansen er tap i nettet.
2) Prisene er innkjøpsprisen på strømbørsen, med påslag av moms og 5 øre per kWh.