Fjernvarme

NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. Vi bruker lokale skogressurser til produksjon av miljøvennlig energi.

Vi tilbyr fjernvarme til næringsbygg og institusjoner. Våre varmetraseer er i Tynset sentrum, Tolga sentrum og Vingelen sentrum gjennom Vingelen nærvarme as. Varmen produseres av i alt fem fyranlegg som fyres på flis og pellets. Varmeprisen er på årsbasis lavere enn alternative fyringsmetoder.

Vi vurderer fjernvarmeutbygging i andre tettsteder i fjellregionen og nærliggende områder. Vi tilbyr fjernvarme til både næringsbygg og eneboliger.

Vi har kompetanse innen prosjektering, bygging, innkjøring og drift av anlegg, og kan bistå gjennom hele prosessen, fra lønnsomhetsvurderinger til drift av anlegget.

Kontak:

Terje Leet
Daglig leder
e-post: terje.leet@nok.no
Mobil: 90 80 45 22

Bilde av en haug med flis.

Våre anlegg og traseer

Vi har kapasitet til å knytte til flere bygg langs våre fjernvarmeanlegg. For våre kunder gir dette forutsigbar og rimelig oppvarming. Ta kontakt med oss, så kan vi se på hvilke alternativer du har.

Tynset:

Tolga:

Vingelen: