Utsendinger som er på valg i 2020

Følgende utsendinger er på valg i 2020

Folldal

 • Hans Randen (Pål Andre Husom)
 • Kjetil Blæsterdalen (Tove Rønning)
 • Sissel Opshaug (Merete Grimsbo)
 • Frode Brendryen (Harry Brenden)

Os

 • Kai Inge Trøan (Solrund Ryen)
 • Helge Grue (Randi Brænd Grue)
 • Anne Røsten (Tor Olav Narbuvoll)

Rendalen

 • Elin Sandbakken (Ann Turid Johnsen)
 • Jens Tore Løken (Rune Granås)
 • Randi Thorshaug (Vegard Finstad)
 • Dag Bakkom (Ole Jacob Akre)

Tolga

 • Toril Østvang (Pål Sverre Flatgård)
 • Jo Esten Trøan (Bente Horten)
 • Randi Leinan Lund (Elin Brennmoen)