Konsern Strøm Biovarme Lokaler

Konsern   
 

Nord-Østerdal Kraftlag SA har som hovedoppgave å etablere og vedlikeholde langsiktige infrastrukturer som strømnett og kommunikasjonsnett (fiber). 

Gjennom våre datterselskap er vi med på å tilby næringslokaler for vårt regionale næringsliv, samt produksjon og bruk av miljøvennlig energi som bioenergi og vannkraft.

Vi ønsker også å være pådriver for å bygge opp og utvikle kompetanse i regionen gjennom å insipirere ungdom til utdanning, legge til rette for utdanning i regionen og tilby opplæringstillinger i våre selskaper.


Følg oss på Facebook