Konsern Strøm Biovarme Lokaler

Biovarme


   

NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. Vi bruker lokale skogressurser til produksjon av miljøvennlig energi.

Vi tilbyr fjernvarme til næringsbygg og institusjoner. Våre varmetraseer er i Tynset sentrum, Tolga sentrum og Vingelen sentrum gjennom Vingelen nærvarme as. Varmen produseres av i alt fem fyranlegg som fyres på flis og pellets.
Varmeprisen er på årsbasis lavere enn alternative fyringsmetoder.

Se vårt nye anlegg "bygges på 30 sekunder"